Hem

Information

13 september 2021 kommer bokningen att öppna igen för våra medlemsföreningar och de föreningar som har kontor i föreningshuset. Mer information finns att läsa om du klickar på knappen. Då hamnar du på sidan boka lokal. Där finns aktuella dokument att ladda ner.


 NY SIDA! Kolla in aktiviteter!

Här hittar ni föreläsningar och aktiviteter.

"Vi jobbar för att Luleå kommun ska bli tillgängligt för alla. Det gör vi genom dialog, påverkansarbete och information. Välkommen att bli medlem i någon av våra medlemsföreningar. Tillsammans blir vi starka!"

Syntolkning: Fyrkant som innehåller fyra grafiska bilder. Längst upp till vänster person i rullstol, till höger symbol för hörselnedsättning, nere till vänster två glada personer, till höger symbol för synnedsättning.

Vem är vi?

En paraplyorgansiation som med sina 17 medlemsföreningar verkar för rätten till ett tillgängligt samhälle för alla

Hur jobbar vi?

Genom dialog och samverkan. Genom informationsspridning och närhet till det civila samhället.

 
 
 
 


Styrelsen

 

 

Aktuellt

 

Boka lokal