Hem

Viktig information
Föreningarnas Hus har inga aktiviteter eller uthyrning av lokaler under rådande pandemi.


Vi tar inte emot besök på kansliet, utan nås på telefon eller mejl. Välkommen att höra av dig!


Klicka på knappen nedan så kommer du till vår Aktuellt-sida. Där hittar du bra länkar och information.


"Vi jobbar för att Luleå kommun ska bli tillgängligt för alla. Det gör vi genom dialog, påverkansarbete och information. Välkommen att bli medlem i någon av våra medlemsföreningar. Tillsammans blir vi starka!"

Syntolkning: Fyrkant som innehåller fyra grafiska bilder. Längst upp till vänster person i rullstol, till höger symbol för hörselnedsättning, nere till vänster två glada personer, till höger symbol för synnedsättning.

Vem är vi?

En paraplyorgansiation som med sina 17 medlemsföreningar verkar för rätten till ett tillgängligt samhälle för alla

Hur jobbar vi?

Genom dialog och samverkan. Genom informationsspridning och närhet till det civila samhället.

 
 
 
 


Styrelsen

 

 

Aktuellt

 

Boka lokal

 

Copyright @ Funktionsrätt Luleå